Biznis a príbehy

Kreativita je stále vzácna

Firma, ktorá v reťazci naplnenia potrieb dokáže nastúpiť ako „prvá“, zväčša víťazí. Invencia je faktorom úspechu

389892
05.03.2013 / Ján Uriga

Osem z desiatich vrcholových manažérov dnes najčastejšie myslí na inovácie. Nie je to iba očakávanie, ale reálny fakt, hnací motor biznis stratégie. Stabilitu odvetví totiž neustále ruší zo spánku zmena zákazníckych potrieb, rýchlosť technologického progresu, počet vážnych konkurentov na trhu aj legislatívna regulácia. Firma, ktorá v reťazci naplnenia potrieb dokáže nastúpiť ako „prvá“, zväčša víťazí. Invencia je faktorom úspechu.

Ten, kto diktuje smer a rýchlosť zmien, nosí krátke meno: trh. Preto ak je tempo zmien mimo firmy rýchlejšie ako jej schopnosť na to reagovať, tak je firma vystavená vysokej pravdepodobnosti postupného pádu. Každé odvetvie vie hovoriť za seba.

Napríklad boom formátu elektronických kníh trasie vydavateľstvami klasických kníh. Predaj elektronických kníh sa medziročne dramaticky zvyšuje. Podľa Asociácie amerických vydavateľstiev už v roku 2010 rástol dvojnásobne a tempo nezvoľňuje. Americký magazín Newsweek vychádza od nového roka iba v digitálnom formáte. Po úspešných ôsmich desaťročiach existencie reaguje na trhové podmienky ústupom z tlačenej verzie. Posledné „klasické“číslo vyšlo v decembri 2012. Rozhodol trh.

Očakávané zmeny

Za posledné dve desaťročia vstúpila do trhovej ekonomiky viac ako jedna miliarda nových konzumentov, predovšetkým na rozvíjajúcich sa trhoch. Práve tam smerujú mnohé firmy svoje aktivity a záujmy. Firmy, ktoré pôsobia v odvetviach, kde technológie neustále vplývajú na zmeny v biznis modeli, musia ísť cestou prevratných inovácií. Pravda, ak vôbec chcú prežiť. Ide najmä o médiá, retail, zdravotníctvo či telekomunikácie. Proces doručovania prevratných inovácií sa tiež nazýva „de-maturity“. Mnoho stabilných (zrelých) odvetví sa otriasa a stáva postupne viac dynamickými. Ostatných odvetví sa to podľa prognostikov rovnako intenzívne dotkne do päť až desať rokov. Spomeňme si len na príklad firmy Godrej & Boyce, ktorá v Indii úspešne spustila predaj chladničiek za 67 dolárov, pričom priemerná cena v Spojených štátoch sa pohybovala okolo 800 dolárov. V Číne neustále rastie apetít automobiliek. V USA graduje konkurenčný boj veľkých IT firiem ako Microsoft, Cisco, Intel či Google o trhový podiel v zdravotníckom priemysle. Ťarcha zodpovednosti za doručenie prevratných inovácií pozná svojho nositeľa. Primárne leží na vedení a úzkom tíme top manažmentu či expertov. Ich úlohou je rozhodnúť o parametroch prevratných inovácií. Ak vedenie firiem podporuje vytvorenie piatich nových stomiliónových biznisov v najbližších piatich rokoch, dáva do pohybu úplne odlišné sily organizácie, ako keby bol cieľ sústrediť sa iba na postupnú inováciu, napríklad v podobe neustáleho zlepšovania. Leadership firiem musí byť pripravený, ale predovšetkým schopný kanibalizovať vlastný prístup. Keď už kvôli ničomu inému, tak kvôli vedomiu, že to už vie konkurencia a nikto predsa nechce byť v závese. Napriek tomu je skutočnosťou, že väčšina lídrov tak neuvažuje. Úspešnosť prístupu prezentujú firmy typu Amazon, Apple či Google, kde sú neustále pripravení zmeniť svoj biznis model, aby dosiahli na svojho koncového zákazníka.

Trocha štatistiky

ino

Sektory, ktoré sa v stratégii rastu najviac spoliehajú na efekt inovácií, sú podľa globálneho prieskumu PwC telekomunikácie, mediálne domy a farmaceutické firmy. V rámci regiónov má najsilnejšie očakávanie rastu v závislosti od inovácií Čína, Nemecko, India. Prvú päťku uzatvárajú Mexiko a Spojené štáty. Pričom práve Čína najviac plánuje, že cez inovácie zvýši výkonnosť svojich riešení. Na druhom mieste v tomto rebríčku sú Rusi. Výzvou zostáva, ako inovovať, ako zabezpečovať prostredie pre inovačné aktivity a ako manažovať inovačný proces.

Najčerstvejšie výskumy preukazujú, že neexistuje priamy vzťah medzi objemom investícií do výskumu a vývoja a efektom, ktorý výsledky tejto práce prinesú v predaji. Experti si to vysvetľujú okrem iného tým, že korporátne výskumy hľadajú také cestičky, aby zabezpečovali úspech tradičného biznisu, čo sa nakoniec ukazuje ako málo efektívne. Snahy firiem sú obdivuhodné. Napriek klesujúcim tržbám zvyšovali najväčšie spoločnosti investície do výskumu v priemere o osem percent. V iných pomeroch ide o štyri až pätnásť percent investícií z predaja. V peňažnej matematike hovoríme zhruba o desiatich miliardách dolárov. Obsah inovačných aktivít sa neustále upresňuje, pričom inovácia je dnes chápaná ako neustála potreba zlepšovať a objavovať produkty, služby a v neposlednom rade značky. National Science Foundation zistila, že iba deväť percent z jeden a pol milióna komerčných firiem sa považuje za aktívnych inovátorov.

Autor pracuje v spoločnosti PwC v Bratislave

cisloČlánok vyšiel v magazíne PROFIT číslo 4/2013. Na webe je voľne dostupných niekoľko vybraných článkov z každého vydania. Väčšina obsahu z magazínu Profit ostáva vyhradená pre predplatiteľov, ktorí majú neobmedzený prístup k aktuálnym aj archívnym vydaniam.

Diskusia (0 reakcií )

PROFIT DO TABLETU

Viete o tom, že PROFIT si už môžete sťahovať do tabletu a mobilu? Služba je pre predplatiteľov zadarmo, stačí si nainštalovať iOS alebo Android aplikáciu Floowie. Ostatní čitatelia si môžu vydania kúpiť na stránke Floowie.com.

PROFIT KOMUNITA

Blogy

Zvažujete podnikať?

Zvažujete podnikať?

Odporúčania nielen pre fleximamy

27.8.2014 / Vlasta Kostercová

Ako sa dostať z nešťastia, frustrácie, depresie?

Ako sa dostať z nešťastia, frustrácie, depresie?

Milujte svoj šťastný život

10.7.2014 / Eva Stanová

Wimbledon jahody zdedil

Wimbledon jahody zdedil

So smotanou, bez cukru

11.6.2014 / Katarína Schlesingerová

Budete VY ten 10-ty?

Budete VY ten 10-ty?

Deväť šťastných ľudí už svoj príbeh napísalo

30.5.2014 / Eva Stanová

Otočíte aj vy svoj život smerom k šťastiu?

Otočíte aj vy svoj život smerom k šťastiu?

263 ľudí na akcii sponzorovanej šťastím

25.4.2014 / Eva Stanová

Paleo, neo a iné trendy v jedení

Paleo, neo a iné trendy v jedení

Telo vám povie čo jesť, len keď viete počúvať.

21.4.2014 / Palo Hlubina / 2

Môže sa stať z videa nová realita?

Môže sa stať z videa nová realita?

Áno, Summit šťastného života 2014

9.3.2014 / Eva Stanová / 1

Mozog najviac potrápi plánovanie

Mozog najviac potrápi plánovanie

8.2.2014 / Ján Uriga / 2

Ako premeniť ťažkosti na ŠŤASTIE?

Ako premeniť ťažkosti na ŠŤASTIE?

Keď život prináša riešenie

4.2.2014 / Eva Stanová

Prečo nás nezaujíma pravda?

Prečo nás nezaujíma pravda?

O dnešnej občianskej vojne v Sudáne a CAR

10.1.2014 / Ľuboš Fellner / 3